Company Logo

Відео про бібліотеку

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
9
175
184
3466
377733
192.168.0.146

Зараз на сайті

На сайті 28 гостей та немає учасників

Соціальні мережі

Share

Григорівська

 

ГРИГОРІВСЬКА БІБЛІОТЕКА - ФІЛІЯ

 

Славиться Григорівський край, що на Братщині ,своєю історією,багатими культурними традиціями .Тут живуть працелюбні люди,які натхненною працею створюють сьогодення села.

 Село Григорівка було засноване в середині ХІХ ст.В 1840р. поміщик Михайло Жуков наділив синові Григорію, землі на території яких знаходилося це село.Звідси і назва села Григорівка.

 Село розташоване на південному схилі Кіровоградської гряди. Його землі перетинає Одеська залізниця. На сході знаходиться станція Людмилівка, на північ роз’їзд Олійниково.Межує село з селами Михайло-Жуково, Орлове-Поле Братського району, селами Арбузинського району.

 В центрі села стоїть красивий двоповерховий Будинок культури, який збудовано в 1970році ХХст. В одній із кімнат, на другому поверсі знаходиться величний храм книги- Григорівська сільська бібліотека, яка розпочинає свою історію з 30-тих років минулого століття.

 На місці новенького будиночка Володимира Олександровича Філімонова, стояла старенька хатка, хатка-читальня ,як всі її називали. На той час переважна більшість села була неграмотною, але новий час і нові зміни в країні вимагали і нового підходу до життя, а головне –обізнаності у всіх соціальних питаннях. І після напруженого трудового дня, ввечері збиралися люди в хаті – читальні. Читали в голос, обговорювали книги і газети. Книг було дуже мало, біля двох десятків та два найменування газет “Правда”, “Известие”.

 Голосні читаня і обговорення прочитанного проводили місцеві вчителі, і що головне, хата-читальня на той час була центром ідейно – політичного виховання жителів села. У 1923 році, зі створенням Братського району, на базі хати- читальні було відкрито бібліотеку.Фонд Григорівської бібліотеки збільшується і становить вже 200 екземплярів.

 Зі слів Пилипа Моїсейовича Швеця:«В бібліотеці часто проводяться лекції політичної тематики, проводили їх лектори. Всі люди збиралися і обговорювали важливі життєві питання.»

 В 1940 році бібліотеку переведено в інше приміщення, в центрі села..В практику роботи входять обговорення книг, бесіди, огляди книг, періодичних видань.

 Під час окупації села фашистами з 5 серпня 1942р. по 18 березня 1944р. бібліотека припиняє свою діяльність (зі слів Тамари Марківни Жуматій). У післявоєнний період робота новоутвореного колгоспу ім. Ватутіна була спрямована на відновлення діяльності бібліотеки.

 В 1950-х роках бібліотекою завідував Петро Акімович Мартинюк із села Софіївка.

 Після нього керівництво закладом культури взяв в свої руки М.І. Юхименко. Бібліотекар приймає активну участь у житті села. Велика увага приділяється проведенню масових заходів.Популярністю користувалися тематичні вечори – зустрічі з передовиками сільськогосподарського виробництва.

 В кінці 50-х років бібліотекою завідувала перша жінка бібліотекар- Ольга Марківна Димчак. Працювала вона на цій посаді 4 роки.

 На початку 60-х років на території колгоспу налічувалось 2 сільські бібліотеки, 3 бригадні. В середині 60-х років фонд із с. Орлове-Поле перевезли до бібліотеки в с. Григорівку. В 1967 році бібліотека готується до заменної дати : 50-річчя створення Радянської влади.На видному місці в центрі бібліотеки стояв стенд з періодичними виданнями “ Слався 50-річчя Радянської влади.”, організована книжкова виставка : “Борці за велику справу.”, був проведений бібліографічний огляд “Сторінками героїчного минулого”

 Разом з працівниками Будинку культури бібліотека провела тематичний вечір “Народ і партія єдині”, присвячений ХХІІІ з’їзду КПРС і ХХІІІ з’їзду КП України.

 В цей період особлива увага приділяється збереженню бібліотечного фонду.Облік ведеться в інвентарних книгах. В 1969 створюються каталоги і картотеки. В 1970 році бібліотека використовує нові форми пропаганди літератури. До 100-річчя від дня народженя В.І.Леніна активно проходять Ленінські читання, ленінські уроки , диспути, тематичні перегляди літератури “Ленін вічно живий “, “ Молоді про Леніна”, “Образи Леніна в літературі” та ін. І всі ці заходи з ентузіазмом готує Тамара Павлівна Слісаренко- перша жінка ,яка мала бібліотечну освіту. В 1973 році Тамара Павлівна включилася у проведеня республіканської молодіжної читацької конференції. : “Чуття єдиної родини”.Діє книжкова виставка “П’ятирічці ударний труд, майстерність і пошук молодих”.

 В середині 70-х років в бібліотеці були оформлені стенди :”Плани партії – плани народу”, “Партія веде до комунізму”, а бібліотекою в цей час завідує Ольга Петрівна Дорошенко. Бібліотекар працює під впливом історичних рішень ХХV з’їзду КПРС. Влаштовуються книжкові виставки “Рішеня ХХV з’їзду КПРС- в життя”, складаються рекомендаційні списки літератури політичної тематики, проводяться тематичні вечори, вікторини, диспути.

 Змінюється й соціально-економічне обличчя села. В селі працюють люди з вищою та середньою спеціальною освітою.Тому ведеться активна пропаганда професійної літератури. За їх заявками бібліотекар приносив літературу на робочі місця. Детально вивчався запит таких читачів, складалися рекомендаційні списки літератури.

 Кінець 70-х років характеризується об’єднанням державних масових бібліотек в єдині централізовані бібліотечні системи. В 1978 році Григорівська сільська бібліотека ввійшла до складу Братської ЦБС, фонд на той час становив 5315 екземплярів.Для більш повного задоволення читацьких запитів в бібліотеці створюється міжбібліотечний абонемент, послугами якого користувалися 20 читачів.

 В кінці 70-х років розпочинає свою роботу бібліотечний пункт в селі Антонівка, який обслуговував жителів сіл Тимофіївка і Антонівка.

 З кінця 70-х років і до пачатку 90-х змінилося багато працівників.

Вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи в селі зробила Людмила Костянтинівна Тертілова.У 1982 році в бібліотеці був створений клуб за інтересами”Рукодільниця”, де учні 5-9кл.навчалися техніці в’язання. Проводилися посиденьки із чаюванням , де обговорювалися прочитані книги, улюблені герої, плани на майбутнє. В 1984році при Будинку культури функціонує місцеве радіо і бібліотекар Л.К. Тертілова оголошує по ньому про нові надходження до бібліотеки, цікаву інформацію стосовно послуг бібліотеки.

Правління колгоспу “Маяк” (отримав свою назву в середині 70-х років) надавало значну допомогу в поповненні бібліотеки новою, актуальною літературою, а також в підписці періодичних видань різноманітної тематики. В бібліотеці налічувалось 7 назв газет і 10 назв журналів.

 В 1993 році загальний фонд складав 11723 екземплярів книг.

Фонд поповнювався новою сільськогосподарською, технічною, політичною літературою. В бібліотеці налічувалось безліч цікавих книг для дітей різного віку. Використовуючи ці багатства, бібліотекарі проводять змістовну роботу по пропаганді літератури серед працівників сільського господарства, підпорядковуючи її головним завданням, що стоять перед колгоспами по виробництву сільськогосподарської продукції.

 Механізатори є найактивнішими читачами бібліотеки. В кімнатах механізаторів, на польових станах організовуються обговорення книг на теми: “Досвід передових механізаторів”, “Нові технології вирощування цукрових буряків”.З успіхом проходили в бібліотеці усні журнали “Нові добрива- нові врожаї”, читацькі конференції та тематичні вечори “Щоб шуміла земля врожаями”, “Хвала рукам, що пахнуть хлібом”.

 Тяжкі 90-ті роки змінили погляди на життя сільських жителів, змінили їх інтереси, захоплення, професії. Але залишилась любов людей до своєї землі .до хліба, до книги, до читання.

 Не змінилася роль бібліотеки у суспільстві, як просвітницького, культурного і виховного центру.

 З 1992 року прийшла працювати в бібліотеку молодий спеціаліст О.В.Молчанова. Вона впроваджує в роботу нові ідеї і впроваджує інноваційний досвід своїх колег. Створює групове і індивідуальне обслуговування читачів.Відвідує твариницькі ферми, тракторні бригади з підбірками літератури, з цікавими бесідами, оглядами.Особливу увагу бібліотекар приділяє молодому поколінню.Профорієнтаційна робота, трудове та патріотичне виховання спрямовані на те, щоб якомога більше молоді залишилось в селі, прониклися хліборобськими турботами, вчилися господарювати.

 За допомогою книг ,переконливого слова формується у дітей і підлітків потяг до самостійної праці, любов до рідної землі, повагу до хліба й до вагомого спадку батьків. Бібліотека працює у тісному контакті з Будинком культури, школою, дитячим садком, а тому спільними зусиллями сприяють підвищенню рівня популяризації української мови і літератури серед різних категорій читачів. В той же час бібліотека спрямовує свою діяльність на національне відродження суспільства, виховує любов до свого краю, рідної мови, пробуджує інтерес до знань краси і добра. Бібліотека також спрямовує свою діяльність на духовне відродження суспільства.Проходять цікаві бесіди, читацькі конференції, години спілкування про народні свята, звичаї та обряди.

 На початку ХХІ ст. бібліотека стає центром громадського спілкування.Місія бібліотеки -створити умови духовного росту, формувати національну свідомість, самовираження та розвиток особистості.

 В 2006 році в бібліотеці був створений дитячий клуб “Казкарята”.Цінне те, що всі лялькові персонажі хлопчики та дівчатка зробили своїми руками, вони ж лікують книжки, підклеюють палітурки, підшивають сторінки.

 У бібліотеці створений куточок для дітей.До нього охоче приходять не лише малюки, а й дорослі.На полицях оселилися цікаві книжки і герої улюблених казок.

 Привертає увагу до себе краєзнавчий куточок “Люби і знай свій рідний край”, де досконало підібрані експонати і матеріали до них.

 Фонд бібліотеки на 01.01.2012року становить 14029 екземплярів. Бібліотекою користуються 550 читачів з них 80 дітей 40 юнацтва. Книговидача становить 5500екз.книг з них 1000 екземплярів для дітей, 400 для юнацтва.

 Читальний зал бібліотеки налічує 6 читацьких місць, є зона відпочинку для змістовного проведення дозвілля.Завжди у полі зору користувача “Інформаційний куточок читача” з його новинами.

 Активними спонсорами бібліотеки є Григорівська сільська рада , ВАТ “Агроперспектива”, “ЧП Булаткін М. В.” які виділяють кошти не тільки на свята, а й на матеріальне забезпечення .

 Значно покращили б роботу бібліотеки сучасна техніка - комп’ютер з підключенням до мережі “Інтернет”, сучасні меблі, сучасне обладнання.Ці фактори вивели б бібліотеку на якісно-новий рівень обслуговування сільських жителів.

 

Матеріал підготувала бібліотекар Григорівської бібліотеки – філії О.В. Молчанова

 

Документи, використані для написання історії Григорівської бібліотеки-філії:

 

- Братський район [Текст]:// Історія міст і сіл Української РСР : енцикл/ Т.П. Тронько [та ін.]. - К., 1971.-С.256.;

 - Братська ЦБС [Текст]// Портрети бібліотек інформаційної доби: довід./Н.Ф. Богза [та ін.].-Миколаїв,2008.-С.79.;

- спогади очевидців :П.М. Швець, Т.М Жуматій, Л.Г. Завірюхи, М.С.Партечка;

- тематичні папки “Досвід роботи бібліотек Миколаївської області.”;

- альбоми : Братська ЦБС, “Літопис нашого життя”;

- публікації районної газети «Перемога»;

- сумарні книги за 1978, 1987, 1993, 2012рр.;

- звіти.

 

Хроніка події Григорівської бібліотеки-філії:

 

1840р.-засновано село Григорівка;

1923- працює хата – читальня;

1940р.- бібліотека займає нове приміщення в центрі села

5.08.42-18.03.44- бібліотека припиняє свою діяльність;

1950р.-закладом завідує П.А. Мартинюк;

1967р.- відзначає 50-річчя утворення Радянської влади;

1969р.- створюються каталоги і картотеки;

1970р.- відзначення 100-річчя від дня народження В.І.Леніна;

70-ті роки- в бібліотеці працюють Тамара Павліна Слісаренко, Ольга Петрівна Дорошенко;

1978р.- бібліотека ввійшла до складу Братської ЦБС;

1982р.-створено клуб за інтересами “Рукодільниця”(бібліотекар Л.К.Тертілова);

1984р.- розпочинає роботу місцеве радіо;

1992р.-бібліотекою завідує О.В.Молчанова;

2006р.- створений дитячий клуб за інтересами “Казкарята”;

2007р.- кращий захід року, присвячений Дню Інваліда, зустріч -вогник "Краса життя";

2008р.- капітальний ремонт приміщеня бібліотеки;

2010р.- бібліотека зайняла друге місце за виставку народних умільців краю “Золоті руки майстрів”;

2011р.- створено краєзнавчий куточок.

Випадкове зображення

image007.jpg

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 16.8%
Раз на місяц - 21.3%
Раз на тиждень - 19.3%
Кожен день - 21.6%
Жодного разу - 20.9%

Total votes: 1805
The voting for this poll has ended on: 08 вер. 2018 - 07:03Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com